1. Ορισμοί
 
Εταιρεία ή εμείς: ΑΕΛΙΑ ΚΟΛΕΞΙΟΝ ΣΟΥΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Aelia Collection Suites ΕΠΕ)
Εσείς, σας, επισκέπτης: το πρόσωπο που κάνει την κράτηση (ο «κύριος επισκέπτης») και κάθε άτομο που διαμένει με τον κύριο επισκέπτη στο κατάλυμα για το οποίο έχει γίνει κράτηση («επισκέπτης - συνοδός»)
Σουίτα: η μονάδα καταλύματος που προσφέρεται από εμάς για διανυκτέρευση και ο εξωτερικός της χώρος (κήπος & πισίνα).
Άμεση κράτηση: μια κράτηση που έγινε μέσω του δικτύου κρατήσεών μας (ιστοσελίδα, email, τηλέφωνο ή στις εγκαταστάσεις μας).
Κράτηση μέσω τρίτου: μία κράτηση που έγινε από τρίτο μέρος, όπως ταξιδιωτικό πράκτορα, για λογαριασμό και εκ μέρους του επισκέπτη και κάθε συνοδού.
 
2. Πεδίο εφαρμογής
 
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις κρατήσεις καταλυμάτων και για όλες τις άλλες προμήθειες και υπηρεσίες που παρέχονται από την Aelia Collection Suites ΕΠΕ στους επισκέπτες.
Η υπεκμίσθωση ή ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα της σουίτας απαγορεύεται αυστηρά.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπερισχύουν τυχόν εναλλακτικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του επισκέπτη ή του τρίτου μέρους.
 
3. Πολιτική κρατήσεων
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να δεχτούμε ή να αρνηθούμε οποιοδήποτε αίτημα κράτησης. Κάθε αίτημα κράτησης πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα και τις ηλικίες του κύριου επισκέπτη και των επισκεπτών-συνοδών του.
 
Όταν ένα αίτημα κράτησης απαντηθεί με γραπτή επιβεβαίωση κράτησης από εμάς, για τη διασφάλιση της κράτησης απαιτείται να πληρωθεί εντός 3 ημερών από την λήψη της επιβεβαίωσης κράτησης μία προκαταβολή ύψους μίας (1) ημέρας της συνολικής τιμής της κράτησης στην περίπτωση επιλογής της Κανονικής Τιμής, ενώ στην περίπτωση της Μη Επιστρέψιμης τιμής, απαιτείται πλήρη (100%) εξόφληση της συνολικής αξίας της δοαμινής.

Η σύμβαση διαμονής (εφεξής "η σύμβαση") συνάπτεται κατά τη λήψη της προκαταβολής. Εάν δεν λάβουμε την προκαταβολή εντός 3 ημερών, η σύμβαση δεν συνάπτεται και διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή/και να απορρίψουμε οποιοδήποτε αίτημα κράτησης ή/και να ακυρώσουμε οποιαδήποτε κράτηση.
 
Όταν κάνετε μια κράτηση ως κύριος επισκέπτης δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να αποδεχτείτε και ότι αποδέχεστε και εκ μέρους των επισκεπτών-συνοδών σας τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 
Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης ή/και τη σύναψη της σύμβασης, κάθε αίτημα αλλαγής σχετικά με τους επισκέπτες και τα στοιχεία της κράτησης υπόκεινται στη γραπτή μας επιβεβαίωση. Σε αυτή την περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τυχόν αλλαγές, να ανακαλέσουμε οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή/και να απορρίψουμε οποιοδήποτε αίτημα κράτησης ή/και να ακυρώσουμε οποιαδήποτε κράτηση.
 
Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 χρονών για να κάνετε κράτηση.
 
4. Όροι πληρωμής
 
Η μια μέρα της συνολικής κράτησης θα καταβάλλεται εντός 3 ημερών από την απόδειξη της επιβεβαίωσης της κράτησής από μας, στην περίπτωση της Κανονικής Τιμής. Στην περίπτωση της Μη Επιστρέψιμης Τιμής, πρέπει να καταβάλλεται το 100% της αξίας της διαμονής, προκειμένου να έχει επιβεβαιωθεί η κράτηση σας. Αν αυτή γίνει με έμβασμα, τότε ισχύει πρέπει να καταβάλλεται εντός 3 ημερών από την κράτηση.
 
Το υπόλοιπο της συνολικής τιμής θα καταβάλλεται κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία αναχώρησης.
 
Σε περίπτωση που το υπόλοιπο δεν καταβληθεί κατά την ημέρα αναχώρησης, θα έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτηση και να χρεώσουμε τις χρεώσεις/κυρώσεις ακύρωσης του άρθρου 7.
 
5. Check in (Παραλαβή)/Check-out(Παράδοση)
 
Check-in από τις 14:00.
Check-out μέχρι 12:00 το μεσημέρι.
 
6. Καθυστερημένη άφιξη - πρόωρη αναχώρηση
 
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης και σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης, το συνολικό τίμημα της κράτησης θα χρεωθεί σύμφωνα με την αρχική κράτηση.
 
7.Πολιτική ακύρωσης
 
Σε περίπτωση που ακυρώσετε την κράτησή σας ή σε περίπτωση μη άφιξης και σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας εκ μέρους μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, εφαρμόζονται οι ακόλουθες χρεώσεις:
 • Ακύρωση έως και 14 ημέρες πριν την άφιξη: Χωρίς Χρέωση - Επιστροφή του συνόλου (100%) της προκαταβολής
 • Ακύρωση από 7 ημέρες πριν την άφιξη: Χρέωση της μισής τιμής (50%) της κράτησης.
 • Μη άφιξη: Χρέωση του συνόλου (100%) της τιμής της κράτησης.
8. Τιμές
 
Το συμφωνηθέν τίμημα της κράτησής σας περιλαμβάνει τον ισχύοντα Φ.Π.Α. και όλους τους εγχώριους/τοπικούς φόρους και τέλη.
 
Εάν, κατά την περίοδο μεταξύ της επιβεβαίωσης της κράτησης και της ημερομηνίας άφιξης λάβει χώρα αύξηση του ισχύοντος ΦΠΑ ή των εγχώριων/τοπικών φόρων και τελών, διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε την συμφωνημένη τιμή κατά ποσό ίσο με το ποσό της αύξησης του νόμιμου ΦΠΑ ή των τοπικών φόρων και τελών.
 
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης αύξησης της τιμής, μόλις επιβεβαιωθεί η κράτησή σας, η τιμή της κράτησής σας είναι εγγυημένη. Δεν πραγματοποιούνται επιστροφές σε περίπτωση διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ενδέχεται να μειώσουν την τιμή ενοικίασης.
 

9. Επισκέπτες – Παιδιά – Πολιτική για τα Κατοικίδια – Πολιτική Καπνίσματος

 
Μόνο οι επισκέπτες που αναφέρονται στην επιβεβαίωση κράτησης έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τη μονάδα καταλύματος. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την είσοδο/πρόσβαση/χρήση της σουίτας σε οποιοδήποτε άτομο δεν αναφέρεται στην επιβεβαίωση της κράτησης.
 
Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να μας παρουσιάσουν έγκυρα έγγραφα ταυτότητας το αργότερο κατά την άφιξη και πριν από το check-in. Οι υπήκοοι της ΕΕ οφείλουν να παρουσιάζουν διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα. Οι μη υπήκοοι της ΕΕ οφείλουν να παρουσιάζουν έγκυρο διαβατήριο με visa (εθνική θεώρηση) ή κάθε τύπου ελληνική άδεια παραμονής. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στη σουίτα σε οποιονδήποτε επισκέπτη δεν παρουσιάσει έγκυρα έγγραφα ταυτότητας όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω.
 
Τα παιδιά δεν γίνονται αποδεκτά και στην αντίθετη περίπτωση, το Aelia Collection Suites διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στους επισκέπτες, εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση και συμφωνία από τη μεριά του. Στην περίπτωση αυτή, το Aelia Collection Suites διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης όλου του ποσού.
 
Τα κατοικίδια επιτρέπονται κατόπιν αιτήματος στη μονάδα καταλύματος και στις εγκαταστάσεις μας και γίνονται αποδεκτά με την έγκρισή μας. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά κατά την υποβολή της αίτησης κράτησης σας.
 
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στο εσωτερικό της σουίτας.
 
10. Ιδιοκτησία – Ζημίες
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε τους επισκέπτες το κόστος αντικατάστασης κάθε ιδιοκτησίας/αντικειμένου που αφαιρείται από τη σουίτα (ενδεικτικά πετσέτες, μπουρνούζια, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα). Η χρέωση θα ισούται με το πλήρες ποσό αντικατάστασης του αντικειμένου που λείπει συν τυχόν έξοδα αντικατάστασης (όπως ενδεικτικά μεταφορικά, κόστος συναρμολόγησης). Σε περίπτωση που μας έχετε παράσχει τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, έχουμε το δικαίωμα να χρεώνουμε αυτά τα ποσά απευθείας στην κάρτα σας.
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε τους επισκέπτες για το κόστος επισκευής τυχόν ζημιών στο ακίνητο που προκαλούνται από τους επισκέπτες. Οι ζημίες περιλαμβάνουν και την περίπτωση όπου η σουίτα έχει αφεθεί υπερβολικά ρυπαρή και απαιτείται ειδικός καθαρισμός ή αντικατάσταση αντικειμένου/ων. Σε περίπτωση που μας έχετε παράσχει τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, έχουμε το δικαίωμα να χρεώνουμε αυτά τα ποσά απευθείας στην κάρτα σας.
 

11. Πισίνα

Η σουίτα διαθέτει ιδιωτική πισίνα. Δεν απαιτείται να έχουμε ναυαγοσώστη στον χώρο της ιδιωτικής πισίνας της σουίτας. Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την ιδιωτική πισίνα αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστης σε υπηρεσία στον χώρο της ιδιωτικής πισίνας. Κάθε άτομο που εισέρχεται στην πισίνα ή στο χώρο της πισίνας, το κάνει με δική του ευθύνη. Χρησιμοποιώντας την πισίνα και τον χώρο της πισίνας, δηλώνουν ότι δεν χρειάζονται επιτήρηση ναυαγοσώστη. Σε περίπτωση παιδιών/ανηλίκων, η δήλωση αυτή θεωρείται ότι έχει δοθεί από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους, ο οποίος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την επίβλεψη τους στο χώρο της πισίνας.
 
Η χρήση της πισίνας επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες, τα οποία είναι ικανά και υγιή για κολύμπι. Τα άτομα κάτω των 18 ετών θα πρέπει να εποπτεύονται συνεχώς από έναν ενήλικα που είναι ικανός και υγιής προς κολύμβηση.
 
Για τη δική τους ασφάλεια οι επισκέπτες πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν την πισίνα και/ή περπατούν γύρω από την πισίνα και πρέπει να ακολουθούν τους παρακάτω κανόνες:
 • Η χρήση της πισίνας δεν επιτρέπεται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που επηρεάζουν τη σωματική ικανότητα.
 • Η πισίνα έχει μέγιστο βάθος 1,40 m. Η κατάδυση/βουτιές απαγορεύονται.
 • Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την πισίνα ενώ είστε μόνοι. Προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε την πισίνα όταν άλλοι επισκέπτες είναι γύρω ή κοντά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσουν.
 • Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την πισίνα τη νύχτα. Αν το κάνετε αυτό, παρακαλώ μην απενεργοποιήσετε τα εξωτερικά φώτα και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής φωτισμός.
 • Άτομα κάτω των 18 ετών θα πρέπει να εποπτεύονται ανά πάσα στιγμή από ενήλικα που είναι ικανός και υγιής για κολύμπι. Παρακαλώ μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση.
 • Μην τρέχετε, μην πηδάτε και γενικά μην κινείστε έντονα γύρω από την πισίνα. Το βρεγμένο πάτωμα μπορεί να γλιστράει.
 • Μην μασάτε τσίχλα, πίνετε ή τρώτε ενώ χρησιμοποιείτε την πισίνα.
 • Να είστε προσεκτικοί όταν παίζετε μέσα στην πισίνα. Αποφύγετε τα επικίνδυνα παιχνίδια. Σε καμία περίπτωση μην εμπλακείτε σε παιχνίδια/δραστηριότητες όπου ένα άτομο είναι κάτω από το νερό ή υπάρχει κίνδυνος να κρατηθεί κάτω από το νερό.
 • Μην κολυμπάτε μετά το φαγητό. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 2 ώρες.
 • Μην μπαίνετε στην πισίνα σε περίπτωση που έχετε μολυσματική δερματική πάθηση, τραυματισμό, αιμορραγία κ.λπ. Μην αφήνετε κανενός είδος σωματικά υγρά στην πισίνα.
 • Κάνετε ντους πριν εισέλθετε στην πισίνα.
12. Φαγητό και ποτά
 
Η σουίτα είναι αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα. Στα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα η παροχή όλων των προμηθειών και αναλωσίμων τροφίμων που είναι απαραίτητα για την καθημερινή διαβίωση γίνεται από εσάς. Θα ικανοποιήσουμε τυχόν αιτήματα για την αγορά εκ μέρους σας οποιωνδήποτε προμηθειών, με επιπλέον κόστος. Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παρέχουμε μια ποικιλία γευμάτων από το τοπικό μας συνεργάτη τροφοδοσίας ή εστιατόριο, με επιπλέον κόστος.
 
Όλοι οι επισκέπτες, και σε περίπτωση παιδιών/ανηλίκων ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας τους, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τρόφιμο, ρόφημα και άλλο αναλώσιμο που καταναλώνουν στη σουίτα, και αγοράστηκε ή έχει αποκτηθεί με άλλο τρόπο ή/και προετοιμάστηκε από αυτούς ή για λογαριασμό τους από catering, εστιατόριο, ιδιωτικό μάγειρα ή/και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, και το κάνουν με δική τους ευθύνη.
 
Συνομολογείται ρητά ότι , οι εκπρόσωποί μας ή το προσωπικό μας δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε σωματική βλάβη, ασθένεια, θάνατο, απώλεια, ζημία ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την κατανάλωση οποιουδήποτε τρόφιμου/ροφήματος στη σουίτα.
 

13. Καλάθια Κεράσματος

Ως ένδειξη εκτίμησης προς τους επισκέπτες μας μπορεί να παρέχουμε ένα καλάθι κεράσματος με τοπικά προϊόντα, όπως φρούτα & λαχανικά, χωρίς χρέωση.
 
Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί για τυχόν αλλεργίες σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καλάθι κεράσματος και με την αποδοχή του δηλώνετε ότι κανένας από τους επισκέπτες δεν έχει αλλεργία σε κανένα από αυτά.
 
Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπαίτιοι για οποιαδήποτε σωματική βλάβη, ασθένεια, θάνατο, απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την κατανάλωση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχεται στο καλάθι κεράσματος.
 
Σε περίπτωση που έχετε κάποιου είδους αλλεργία παρακαλούμε να μας το αναφέρετε.

14. Αποποίηση Ευθύνης

Εμείς ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού μας δεν ευθύνονται για τυχόν τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο που υπέστη κάποιος ή όλοι οι καλεσμένοι. Ο επισκέπτης και κάθε επισκέπτης-συνοδός παραιτούνται από οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον μας για τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο. Ειδοποιήστε μας αμέσως για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, ώστε να σας βοηθήσουμε. Δίπλα στο τηλέφωνό σας θα βρείτε μία λίστα με τα Ελληνικά τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 

15. Πολύτιμα Αντικείμενα & Ασφάλεια

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που αφήνετε στη σουίτα και τυχόν αντικείμενα/περιουσιακά στοιχεία ή οχήματα που αφήνετε σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο της σουίτας ή των εγκαταστάσεών μας γενικότερα. Παρακαλείστε να κλείνετε και να κλειδώνετε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα όταν φεύγετε από τη σουίτα και να μην αφήνετε αντικείμενα/πολύτιμα αντικείμενα στους εξωτερικούς χώρους. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές ή απώλειες σε οποιαδήποτε αντικείμενα, ιδιοκτησία ή περιουσιακά στοιχεία που σας ανήκουν ή που έχουν ενοικιαστεί από εσάς.
 

16. Υπηρεσίες Τρίτου Μέρους

Αρκετές υπηρεσίες παρέχονται στους επισκέπτες από τρίτα μέρη που υποδεικνύονται από εμάς, αλλά όχι απευθείας από εμάς (όπως τα ιδιωτικά ταξί, εκδρομές, τοπικά κέτερινγκ με ιδιωτικούς μάγειρες, εστιατόρια κλπ.). Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου μέρους παραιτούνται από οποιοδήποτε απαίτηση εναντίον μας (ενδεικτικά για ζημίες, απώλειες, τραυματισμό, θάνατο κλπ.) που πηγάζει από τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών.
 

17. Νερό & Ηλεκτρισμός

Όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των ελληνικών νησιών, οι διακοπές νερού και ρεύματος δεν είναι ασυνήθιστες. Σε περίπτωση διακοπής νερού και ρεύματος, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκατασταθεί η παροχή ή/και να παρασχεθεί προσωρινή παροχή. Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές, απώλειες ή ταλαιπωρία που προκαλείται από τέτοιες διακοπές.
 

18. Internet & τηλέφωνο

Η σουίτα είναι εξοπλισμένη με τηλέφωνο και Internet. Το κόστος των εθνικών κλήσεων (τοπικές & υπεραστικές) και το Internet περιλαμβάνονται στην τιμή. Οι διεθνείς κλήσεις παρέχονται με επιπλέον χρέωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε ένα όριο στο κόστος των διεθνών κλήσεων ή/και να μπλοκάρουμε τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις πάνω από το όριο αυτό. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές, απώλειες ή ταλαιπωρία - πρόβλημα που προκαλούνται από τυχόν διακοπές/διαταραχές του τηλεφώνου ή του Internet.

19. Συμπεριφορά Επισκεπτών
 
Περιμένουμε από τους επισκέπτες μας να ακολουθήσουν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και τους νόμους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την είσοδο σε οποιονδήποτε επισκέπτη που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και οποιεσδήποτε νομοθετικές διατάξεις ή/και σε περίπτωση που κατά τη γνώμη του προσωπικού μας ή της διεύθυνσης θέτει σε κίνδυνο την άνεση, την ασφάλεια ή την προστασία και την αξιοπρέπεια των άλλων επισκεπτών ή του προσωπικού ή/και θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των εγκαταστάσεών μας και των περιουσιακών στοιχείων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να εισέλθουμε στη σουίτα σε επείγουσες περιπτώσεις προκειμένου να πράξουμε τις απαραίτητες ενέργειες.
 
Έχουμε το δικαίωμα να αποβάλλουμε αμέσως έναν επισκέπτη από τις εγκαταστάσεις μας και να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού της διαμονής και της ειδοποίησης των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση που η διαμονή τερματιστεί όπως παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε το 100% της τιμής κράτησης, με την επιφύλαξη τυχόν ζημιών ή απωλειών που έχουμε υποστεί για τέτοια παραβίαση/συμπεριφορά, τις οποίες έχουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε επιπρόσθετα.
 
20. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία
 
Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις και όλα τα θέματα που σχετίζονται με ή προκύπτουν από τη διαμονή σας στη σουίτα και την παροχή οποιασδήποτε σχετικής υπηρεσίας, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα) έχουν δικαιοδοσία και είναι αρμόδια να διευθετήσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σε σχέση με αυτά.
 

Επικοινωνία

 • Αγιος Ανδρέας, Λιναριά, Σκύρος

 •  +30 2222096039 + 30 6932637848

 • info@aelia-suites.gr